هنگام طراحی وب سایت خود به صورت سیاه و سفید، فراموش نکنید که فلت آیکون میلیون ها نماد سیاه و سفید را ارائه می دهد . موضوع وب سایت شما مهم نیست. فلت آیکون یک گروه آیکون برای شما دارد. با طراحی سیاه و سفید که به برجسته کردن محتوای متنوع کمک می کند، وحدت و سادگی را حفظ کنید.