اکثر فاکتورهای قابلیت استفاده بر اساس کیفیت عناصر بصری و نحوه برخورد با آنها است با استفاده از UIcon‌ ها و منابع فلت آیکون می‌توانید طرح‌های رابط کاربری را با درجه بالایی از قابلیت استفاده ایجاد کنید. تمام نمادهایی را که فلت آیکون برای ایجاد تجربیات کاربری موفق ارائه می دهد، کشف کنید.