اگر به دنبال آیکون های ساده ای هستید که آماده درج در طراحی UI شما هستند، از UIcons های Flaticon استفاده کنید. هر چیزی که برای ایجاد اپلیکیشن های تاثیرگذار نیاز دارید در این پک گردآوری شده است.