فرقی نمی‌کند اپلیکیشن شما برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی باشد یا Ph.D. رابط شما برای نمایش دسته ها و فرآیندها به آیکون نیاز دارد. تمام منابع موجود در فلت آیکن را برای ایجاد برنامه برای دانش آموزان و دانشجویان به طور یکسان کشف کنید.