الگوی کدوتنبل

الگوی کدوتنبل به وضعیت یا رفتاری اشاره دارد که نمایانگر تنبلی و عدم انگیزه به انجام وظایف و مسئولیت‌ها است. افرادی که در الگوی کدوتنبل گیر کرده‌اند، ممکن است وظایف روزمره خود را به تعویق بیاندازند و تمایل داشته باشند به تنبلی و تاخیر در انجام کارها بپردازند.

در الگوی کدوتنبل، عواملی مانند عدم انگیزه، تعهد کم، و تنبلی در انجام وظایف به چشم می‌خورد. افراد ممکن است به تعداد زیادی بهانه برای عدم انجام کارها ارائه دهند و از تأخیر و اجلال در انجام وظایف استفاده کنند.

البته باید توجه داشت که این الگو می‌تواند به علت عوامل مختلفی از جمله افت نشاط، استرس، یا مشکلات روانی ایجاد شود. این مسئله نباید به صورت عمومی به افراد اتهام مسئولیت وارد کند، بلکه نیاز به درک و حمایت دارد.

برای مدیریت و تغییر این الگو، معمولاً نیاز به ایجاد انگیزه شخصی، تعهد به انجام وظایف، و مدیریت زمان و تحول شخصی داریم. همچنین حمایت از دیگران و مشاوره ممکن است در این فرآیند مفید باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش دادن همه 7 نتیجه